BABY HANDLING &
RAZVOJNO NEVROLOŠKA OBRAVNAVA (BOBATH-RNO)

Koncept ki nudi celovit pristop, pri katerem obravnavamo otroka in odraslega kot celovito osebo. Vodilo je spodbujanje kakovosti in raznolikosti gibalnih vzorcev. Gibalni vzorci pomenijo usklajeno aktivnost mišičnih skupin, kar omogoči, da se spremeni drža in oblika telesa. 

Mavrica 6 - Baby handling & razvojno nevrološka obravnava (BOBATH-RNO)

Cilji RNO koncepta so zavirati nepravilne vzorce drže in gibanja ter razvijati ustrezne reakcije drže in kar se da normalizirati mišični tonus. Facilitirati oz. spodbujati in podpreti normalne funkcionalne vzorce gibanja ter tako preprečiti oz. zmanjšati možnost nastanka kontraktur in deformacij. 

Z omenjeno metodo na ta način gradimo posturalne vzorce in vzorce gibanja, nudimo senzorične in motorične izkušnje, zavedanje telesa ter telesne sheme, omogočamo razvoj funkcionalnih gibalnih vzorcev ( za kotaljenje, lazenje, plazenje, hoje, tek, plezanje) ter tudi za uporabo rok za igro (ter kasneje učenje in delo). 

Pomembna naloga nevroterapevta je tudi edukacija in podpora staršev, katere je treba najprej poučiti  pravilnega negovanja in ravnanja z otrokom.

Z ustreznim »handlingom«  je možno spodbuditi novorojenčkov največji razvojni potencial.

“Moja malčica je imela razvojne težave. Napačno se je plazila in bila okorna v ramenskem obroču. Le nekaj obiskov pri terapevtki je bilo dovolj za vidno izboljšanje in izjemen napredek na gibalnem področju. Zdaj, ko je gibalno bolj suverena, je veliko bolj sproščena in samozavestna ter sama išče nove gibalne izzive in si spontano preko igre pridobiva dodatne izkušnje.”

Duša