DELOVNA TERAPIJA ZA OTROKE (DT)

Na pediatričnem področju – otrok in mladostnikov je individualno prilagojena otrokovim potrebam in sposobnostim. Vsak ima svoj poklic ali službo – otrokov poklic je igranje, učenje, šolanje kar vse poteka vzporedno z rastjo.

Delovni terapevti s specialnimi znanji spodbujamo in podpiramo otrokov zdrav razvoj preko pričakovanjih mejnikov ali pa spodbujamo, pomagamo otroku in mladostniku z motnjami v razvoju in nevrološko simptomatiko.

Ker je rast zelo kompleksna včasih potrebujejo otroci delovnega terapevta (s specialnimi znanji s področja nevrološke obravnave), da jih s strokovnimi priporočili in intervencijo, v obliki obravnav spodbudi, če se kje »zatakne« ali upočasni v pričakovanem zdravem razvoju.

Pomembno vlogo pa opravi pri otrocih, kjer je prišlo do nepričakovanih primanjkljajev, bolezenskih stanj ali poškodb, da se lahko čim bolj uspešno vključujejo v vsakdanje življenje in uspešno izvajajo aktivnosti, ki jih želijo ali se od njih pričakujejo na področju skrbi zase, igre in prostega časa ter šolskih veščin. Npr. pomaga otrokom, ki imajo telesne, senzorne ali kognitivne motnje pri vsakodnevnih aktivnostih, kot so prehranjevanje, obuvanje čevljev in nogavic, osredotočanje na učenje, pisanje in igranje z igračami ali drugimi otroki.

V podporo smo staršem in celotni družini.

Delovni terapevti smo strokovnjaki za ustvarjaje različnih dejavnosti, ki otrokom pomagajo najti načine, kako začeti, narediti in zaključiti stvari, ki so zanje težke zaradi bolezni ali invalidnosti. Pri tem se pretežno poslužujejo igre, ki je za otroke zelo pomembna aktivnost, saj se preko nje uči za prihodnost.

Mavrica 6 - Delovna terapija za otroke (DT)